Praska Klinika Zdrowia

Psychoterapia

Psychoterapia – ( terapia poznawczo – behawioralna ) polega na nieprzypadkowym wykorzystaniu
przez terapeutę sprawdzonych w licznych badaniach technik. Techniki te wpływają na nasz sposób
myślenia i nasze zachowanie tak, aby nie podtrzymywały dłużej naszego problemu, czy objawów
zaburzenia oraz pozwoliły zaangażować się w pełne życie, w zgodzie z naszymi wartościami.

Skuteczność leczenia jest sprawą podstawową w procesie leczenia. Terapia poznawczo-behawioralna
okazała się skuteczna w leczeniu takich chorób jak : depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe (
w połączeniu z farmakoterapią ), napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne ( nerwica
natręctw ), fobia społeczna, fobie specyficzne ( lęk przed pająkami, wężami, widokiem krwi,
wysokości, zamkniętych przestrzeni ), hipochondria, zespół stresu pourazowego, zaburzenia
odżywiania ( anoreksja, bulimia, otyłość ), zaburzenia osobowości z pogranicza ( borderline ),
schizofrenia ( w połączeniu z farmakoterapią ), zaburzenia organiczne ( otępienie ), myśli i tendencje
samobójcze.

Jak przebiega terapia?

Pierwsze spotkania – zwykle 1 – 4 pierwsze spotkania to czas na wzajemne poznanie, dogłębne
zrozumienie omawianych problemów, postawienie diagnozy oraz określenie celów terapii. To jest też
czas na określenie priorytetów pracy, ponieważ terapia skupia się na jednym problemie na raz.

Kolejne sesje – każda terapia zaczyna się psychoedukacją, czyli pozyskaniem wiedzy na temat natury
zaburzenia / problemu. Następne spotkania to praca nad myślami, lub konkretnymi zachowaniami.
Jest to czas na wdrożenie konkretnych technik, wymierzonych w określone problemy –
konfrontowanie się ze swoimi lekami, blokadami i barierami.

Współpraca – terapia poznawczo-behawioralna jest oparta na ścisłej współpracy pacjenta i
terapeuty. To pacjent jest ekspertem i znawcą samego siebie. Terapeuta posiada wiedzę o
mechanizmach, kierujących zachowaniem. Współpraca w trakcie terapii oznacza, że wszystkie
interwencje i techniki są razem uzgadniane, a cel ich zastosowania jest dla pacjenta jasny, tak więć
pacjent i terapeuta akceptują ich zastosowanie.

Kto może mieć trudność w odnalezieniu się w terapii ?

  • Osoba nastawiona na bardzo szybką pomoc – terapia to praca nad zmianą , która zwykle
    wymaga czasu.
  • Osoba nastawiona na prace tylko podczas sesji – terapia to jak nauka obcego języka, która
    wymaga pracy własnej, także pomiędzy spotkaniami.

Seksuologia

Sekcja w budowie.