Praska Klinika Zdrowia

Psychosomatyka

Zapraszamy na konsultacje w sytuacjach obniżonego nastroju,
niskiego poczucia własnej wartości, braku pewności siebie, problemach natury emocjonalnej,
poczuciu „zablokowania” w życiu, braku równowagi między życiem osobistym i
zawodowym, wypaleniu zawodowym oraz gdy następuje somatyzacja problemów
psychicznych. Pracuję w nurcie psychologii pozytywnej, która koncentruje się na mocnych
stronach jednostki, wyzwalaniu i pogłębianiu pozytywnych emocji, rozwijania mocnych stron
i poszukiwaniu sensu życia człowieka. Ta dziedzina wiedzy i praktyki psychologicznej
wprowadzona przez prof. Martina Seligmana, w wyniku rzetelnie prowadzonych badań
naukowych, tworzy i weryfikuje skuteczne interwencje podnoszące poczucie szczęścia oraz
dobrostanu.
Możliwe korzyści z pracy w obszarze psychologii pozytywnej:

  • Spokój wewnętrzny i poczucie wewnętrznej harmonii
  • Doświadczenie dobrostanu i zadowolenia
  • Wzrost optymizmu, pozytywnego myślenia
  • Większa pewność siebie
  • Zdrowe poczucie własnej wartości
  • Umiejętność nazywania, odczuwania i wyrażania emocji
  • Wzrost inteligencji emocjonalnej i społecznej
  • Większe wykorzystywanie swoich zasobów (umiejętności, talentów, potencjału)
  • Poczucie sensu życia

Uwaga: konsultacje psychologiczne nie są sesjami psychoterapii czy też konsultacjami
psychiatrycznymi. Jeżeli pacjent cierpi na chorobę psychiczną lub depresję powinien
skorzystać z porad psychoterapeuty lub lekarza psychiatry.