Praska Klinika Zdrowia

Osteopatia

Osteopatia to dziedzina medycyny, której zadaniem jest leczenie całego człowieka, a nie jego pojedynczych dolegliwości. Jest uzupełnieniem medycyny konwencjonalnej o manualne techniki diagnostyki i pracy z ciałem.

Główne zasady osteopatyczne to :

 • Jedność ciała – wszystkie procesy zachodzące w organizmie są ze sobą powiązane. 
 • Siły samouzdrawiające – leczenie polega na odnalezieniu i usunięciu przyczyny choroby, a nie jej objawów i aktywowaniu mechanizmów naprawczych ( znajdź, napraw, zostaw ).
 • Nadrzędne prawo tętnic – wszystkie funkcje naszego ciała zależą od sprawnej pracy naczyń. Jakakolwiek zmiana pierwotnego układu narządów może zaburzyć pracę układu krwionośnego i spowodować liczne dolegliwości. 
 • Struktura i funkcja są ze sobą sprężone – budowa narządów w naszym ciele odpowiada ich funkcjom. Jeśli struktura ulegnie zaburzeniu np. zmiany zwyrodnieniowe stawów, to sposób poruszania się ( funkcja ) także ulegnie zmianie.
 • Pacjent, a nie choroba – „Chodzi o to, aby znaleźć zdrowie w człowieku” ( E.T Steel ). Dolegliwość jest najczęściej pochodną wielu wcześniejszych problemów i ich kompensacji. 

Jak wygląda pierwsza wizyta?

Każda pierwsza wizyta fizjoterapeutyczno-osteopatyczna rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu.

Wywiad

Wywiad obejmuje on nie tylko bezpośrednie przyczyny konsultacji, ale także wcześniejsze leczenie, objawy towarzyszące, inne choroby współistniejące, urazy, kontuzje i wykonane w przeszłości operacje. Dlatego też ważne jest, aby przekazać osteopacie wszystkie informacje związane z naszym zdrowiem, trybem życia oraz stanem fizycznym i psychicznym, bez wcześniejszej samodzielnej selekcji. Pełniejszy wywiad pomoże szybciej odnaleźć główną przyczynę problemu i przejść do właściwego leczenia.

Badanie

Badanie manualne przeprowadzane przez terapeutę obejmuje przede wszystkim ocenę napięć, ocenę ruchomości oraz testy kliniczne, które pozwalają określić przyczyny dolegliwości. Na ich podstawie można zalecić dodatkowe konsultacje lub leczenie u lekarza specjalisty albo zrobienie dodatkowych badań, np. USG, RTG, rezonans magnetyczny, itp.

Leczenie

Leczenie osteopatyczne opiera się na delikatnej pracy manualnej, mającej na celu poprawę ruchomości, redukcję napięć, a także poprawę przepływu płynów tkankowych. W zależności od problemu, proces leczenia może skończyć się na jednej lub kilku wizytach, a niekiedy może wymagać cyklicznych, regularnych spotkań. Osteopata może przekazać dodatkowe wytyczne co do ćwiczeń, diety (lub zalecić konsultację dietetyczną), a także zalecić zmiany codziennych nawyków ruchowych.

Jak się przygotować?

Na pierwszą wizytę u osteopaty należy zabrać ze sobą ostatnie badanie obrazowe (rezonans magnetyczny, RTG, USG) oraz inne badania dotyczące problemu z którym się Państwo zmagają. Na czas badania pacjent będzie poproszony o rozebranie się i pozostanie w bieliźnie. Warto założyć taką, w której czujemy się komfortowo. Na miejscu można swobodnie przebrać się w wygodny strój.

Osteopatia parietalna

Osteopatia parietalna  ( strukturalna ) – skupia się na diagnostyce i leczeniu tkanek narządu ruchu – mięśni, więzadeł, powięzi, kości i nerwów. Najczęściej stosowane techniki to : oscylacje, manipulacje, mobilizacje oraz techniki trakcyjne, uciskowe i powięziowe. Terapie parietalne stosowane są u pacjentów z problemami bólowymi o charakterze ostrym i przewlekłym. Ból powoduje wzrost napięcia w tkankach i ograniczenie ruchomości, przez co przyczynia się do niepełnosprawności osób nim dotkniętych.  Zadaniem zastosowanych technik jest poprawa położenia mięśni, stawów i kości, a co za tym idzie uwolnienie, lub odczuwalne zmniejszenie bólu. Celem terapii osteopatycznej jest przywrócenie prawidłowej równowagi pomiędzy elementami układu ruchu, poprawa ruchomości tkanek oraz drenażu limfatycznego i żylnego, co pobudza mechanizmy regeneracyjne, konieczne w leczeniu kontuzji i po zabiegach operacyjnych.

Wskazania do terapii parietalnej:

 • bóle kręgosłupa o różnym podłożu
 • bóle i zwyrodnienia stawów, barków, bioder i kolan
 • ostroga piętowa
 • rwa kulszowa
 • stany po leczeniu zabiegowym
 • kontuzje sportowe i przeciążenia
 • w zespołach cieśni nadgarstka
 • w zespołach tenisisty i golfisty
 • dolegliwości bólowe kobiet ciężarnych

Osteopaci Praskiej Kliniki Zdrowia:

 • Agata Żywko ( fizjoterapeutka / osteopatka )
 • mgr Łukasz Krysztofik – osteopata / fizjoterapeuta

  

Osteopatia wisceralna

Osteopatia wisceralna ( trzewna ) – jest integralną częścią medycyny osteoptycznej, która zakłada, że
organizm człowieka to spójny system, w którym poszczególne elementy ( narządy ) są od siebie
zależne. Jeśli działają w harmonii jesteśmy zdrowi. Przyczyną wielu chorób są zmiany położenia
narządów wewnętrznych oraz zmiany zastojowe w ich unaczynieniu żylnym i limfatycznym. W
konsekwencji dochodzi do zaburzeń wzajemnych powiązań narządów między sobą i wzmożonego
napięcia. Z tego powodu problemy funkcjonalne narządów wewnętrznych, które nie dają objawów
bólowych mogą powodować ograniczenia i ból w innych układach, pozornie od siebie niezależnych
np. w układzie ruchu. Może to manifestować się przewlekłym bólem pleców, mostka, karku, czy
głowy, czy przewlekłymi infekcjami z powodu braku odporności. Analiza i terapia osteopatyczna
dotyczy całego ciała pacjenta, by odnaleźć i wyleczyć źródło problemu, co daje trwałe efekty. Jeśli
podjęta terapia odnosi się tylko do miejscowo zgłaszanych objawów dolegliwości szybko powrócą.
Wskazaniem do terapii wisceralnej są:

 • przewlekłe bóle pleców i głowy ( zespoły bólu rzutowanego, bóle pseudokorzeniowe )
 • problemy przełykowo – żołądkowo-jelitowe ( w tym zespół jelita drażliwego ZJD )
 • uporczywe gazy i zaparcia
 • zespół bolesnego pęcherza ( ZBM )
 • problemy hormonalne
 • bolesne miesiączki
 • niepłodność
 • skłonność do obrzęków
 • astma
 • nawracające infekcje
 • problemy kardiologiczne

Osteopaci wykonujący techniki wisceralne w Praskiej Klinice Zdrowia:

 • mgr Łukasz Krysztofik – osteopata / fizjoterapeuta
 • Agata Żywko ( fizjoterapeutka / osteopatka )

 

Osteopatia kobieca

Osteopatia kobieca – zawiera szeroką ofertę technik diagnostyczno-osteopatycznych. Kobiety w
całym okresie życia przechodzą intensywne zmiany dotyczące wszystkich układów. Podczas ciąży,
porodu i połogu zmiany adaptacyjne mają bardzo dynamiczny przebieg i często dają początek
rozlicznym późniejszym dolegliwościom. Okres okołomenopauzalny tez nie należy do najłatwiejszych.
Układ hormonalny odgrywa istotną rolę w całym życiu kobiety – jest czynnikiem regulującym zdrowie
i płodność kobiety.
Podczas ciąży zmienia się sylwetka i ustawienie kręgosłupa, narządy wewnętrzne zmieniają swoje
położenie. Odpowiedzią na te zmiany anatomiczne i biomechaniczne jest wystąpienie objawów
przeciążeniowych jak ; trudności oddechowe, uogólnione bóle kostno-stawowe, obrzęki, zaparcia,
nietrzymanie moczu i wiele innych. O ile niemożliwe jest leczenie źródła dolegliwości to jednak
leczenie osteopatyczne może efektywnie te dolegliwości zredukować, lub wyeliminować. Kobiety
ciężarne korzystające podczas ciąży z pomocy osteopatów odczuwają zdecydowaną ulgę, co nie
pozostaje bez wpływu na stabilny rozwój ciąży i dobrostan dziecka.
Osteopatia jest pomocna w niepłodności, leczeniu nawracających stanów zapalnych pęcherza,
zaburzeniach miesiączkowania i w bolesnym miesiączkowaniu. Precyzyjne wisceralne techniki
manualne w połączeniu z terapią cranio-sacralną przynoszą znakomite rezultaty już w trakcie
bezpiecznej i nieinwazyjnej terapii.

Osteopatią kobiecą w Praskiej Klinice Zdrowia zajmują się;

 • mgr Łukasz Krysztofik – osteopata / fizjoterapeuta
 • Agata Żywko ( fizjoterapeutka / osteopatka )

Osteopatia pediatryczna

Osteopatia pediatryczna – to szczególnie delikatne leczenie manualne, dedykowane niemowlętom i
dzieciom z różnymi problemami rozwojowymi i zdrowotnymi. Poród jest dużym stresem dla dziecka,
niezależnie od sposobu rozwiązania ( poród siłami natury, poród drogami natury zakończony
zabiegowo, cięcie cesarskie ). Dziecko pokonuje kanał rodny matki dzięki działaniu dużych sił
kompresyjnych podczas skurczy macicy. Zazwyczaj dochodzi do zniekształceń główki dziecka, które
szybko wyrównują się podczas ziewania, płaczu, czy ssania. Zdarza się, że proces remodelingu
opóźnia się, lub zostaje zatrzymany. Wiele czynników niezależnie od siebie może wpływać na
powstanie takiej sytuacji. Są to ; nieprawidłowe ułożenie dziecka w czasie ciąży, uciśnięcie kości
czaszki, lub pępowiny, mała ilość płynu owodniowego, nadciśnienie matki indukowane ciążą, duża
masa urodzeniowa i wiele innych. Może to skutkować różnymi problemami okresu niemowlęcego.
Wskazania do terapii osteopatycznej w okresie niemowlęcym:

 • wzmożone napięcie mięśniowe
 • płaczliwość, brak snu
 • kolki
 • zaparcia
 • asymetryczna praca rąk i nóżek
 • nadpobudliwość
 • refluks/ulewanie pokarmu
 • problemy ze ssaniem
 • asymetria głowy
 • miejscowe przykurcze mięśniowe

Małym dzieciom dedykowane są subtelne techniki wisceralne i czaszkowo-krzyżowe, które skutecznie
uwalniają powstałe w wyniku kompresji napięcia i przywracają równowagę w tkankach. Niemowlęta
bardzo dobrze tolerują leczenie osteopatyczne, a efekty zwykle widoczne są w krótkim okresie czasu
od rozpoczęcia leczenia.
Osteopaci pediatryczni w Praskiej Klinice Zdrowia:

 • Agata Żywko ( fizjoterapeutka / osteopatka )
 • mgr Łukasz Krysztofik – osteopata / fizjoterapeuta

Osteopatia czaszkowo-krzyżowa

Osteopatia czaszkowo-krzyżowa ( cranio-sacralna, lub kranialna ) – to precyzyjne techniki
osteopatyczne służące diagnostyce i terapii, które polegają na bardzo delikatnej manipulacji i
uciskaniu kości czaszki, miednicy, przepony , klatki piersiowej i kości krzyżowej. Terapia kranialna
poprawia pracę układu nerwowego oraz krążenie krwi w naczyniach. Jest całkowicie bezpieczną i
skuteczną metodą usuwania napięć występujących w tkance miękkiej i pobudza mechanizm
samoregulacji. Wykorzystuje trzy fizjologiczne rytmy organizmu człowieka:

 • rytm bicia serca
 • rytm oddechowy
 • rytm kranialny ( tętnienie płynu mózgowo-rdzeniowego )

Jest bardzo skuteczną metodą leczenia chorób o podłożu somatycznym takich jak:

 • napięciowe bóle głowy,
 • migreny,
 • psychozy,
 • stres,
 • dysleksja,
 • napięcia w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych,
 • wady zgryzu,
 • skoliozy, jak również w
 • chronicznych stanach zapalnych zatok,
 • przewlekłe bóle kręgosłupa,
 • po przebytym zapaleniu opon mózgowych
 • u osób z zaburzeniami koncentracji, lub bezsennością.

Osteoptią czaszkowo-krzyżową w Praskiej Klinice Zdrowia zajmują się:

 • mgr Łukasz Krysztofik – osteopata / fizjoterapeuta
 • Agata Żywko ( fizjoterapeutka / osteopatka )