Praska Klinika Zdrowia

Małgorzata Zwolak-Kamińska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja psychoterapia. Ukończyła profesjonalne szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej organizowane przez Oxford Cognitive Therapy Centre & Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. Posiada ważny certyfikat terapeutyczny uprawniający do indywidualnej pracy z osobami dorosłymi, a także dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, a także warszawskich Poradniach Zdrowia Psychicznego. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności zarówno w sferze psychicznej (mających obniżony nastrój, lęki, depresję, chcących wzmocnić odporność na stres, poczucie pewności siebie i wpływu na własne życie) jak i fizycznej (np. problemy ze snem, wagą, zmęczeniem, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, migreny). W swojej pracy stosuje naukowo potwierdzone techniki terapeutyczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Nieustanie rozwija swoje kompetencje, uczestnicząc w konferencjach oraz grupach warsztatowo-szkoleniowych.

Szkolenia podyplomowe i specjalistyczne:

  • terapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniach odżywiania się
  • terapia poznawczo-behawioralna w chorobach somatycznyc i psychosomatycznych
  • podstawy dialogu motywującego
  • moc emocji czyli zmiana schematów emocjonalnych
  • pułapki życiowe czyli praca nad zmianą schematów poznawczych
    wg Jeffrey’a Younga
  • zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży
  • terapia behawioralno-poznawcza dzieci i młodzieży
  • interwencja kryzysowa w czasie pandemii COVID-19