Praska Klinika Zdrowia

Blog

Rehabilitacja pooperacyjna/fizjoterapia pooperacyjna

Prawidłowo przeprowadzony zabieg operacyjny to jedynie początek drogi do uzyskania pełnego zdrowia.

Następnym niezbędnym etapem zawsze jest rehabilitacja. Działania, które rozpoczynają się niezwłocznie po zabiegu mają na celu wprowadzenie odpowiednich zaleceń dotyczących ochrony operowanej części ciała. Rehabilitacja przebiega według indywidualnie dobranego programu, który jest często modyfikowany w zależności od efektów. Inaczej wygląda rehabilitacja po zabiegach na tkankach miękkich, a inaczej po operacjach ortopedycznych. Nasi specjaliści rehabilitacji, fizjoterapii i osteopatii mają duże doświadczenie kliniczne w usprawnianiu pacjentów wcześniej operowanych. Celem zabiegów jest przyspieszenie procesów gojenia i regeneracji tkanek, zapobieganie miejscowym zastojom i przywrócenie ruchomości tkankowej.
Końcowym etapem powrotu do zdrowia jest Trening Medyczny – ćwiczenia mające na celu przywrócenie cech motorycznych pozwalających na powrót do pełnej sprawności.