Urologia

Kompleksowa terapia urologiczna dotyczy kobiet z zaburzeniami wymienionymi powyżej oraz mężczyzn w przypadkach:

  • zaburzeń mikcji (oddawania moczu)
  • zalegania moczu w pęcherzu po mikcji
  • częstomoczu
  • z pęcherzem nadreaktywnym
  • z zespołem bolesnego pęcherza / śródmiąższowym zapaleniem pęcherza
  • nietrzymania moczu (po prostatektomii i innych zabiegach urologicznych)
  • zaburzeń erekcji